Massage för ditt välmående

Massage kan definieras som medvetna rörelser som har ett speciellt syfte. Den som masserar bearbetar kroppens mjuka delar, framförallt bindväv och muskler. Olika system för massage finns i de flesta kulturer och det är en behandling med djupa historiska rötter som sträcker sig långt bakåt i tiden. Att massera är särskilt effektivt när det handlar om att motverka stelhet i musklerna men det kan även handla om att skänka en stunds välbefinnande och avkoppling. I den här texten ska vi titta på några olika massagetyper och gå in lite mer i detalj på vad som händer i kroppen när vi blir masserade.

Massage gör gott för kropp och själ

Massage och dess positiva effekter

Massagetekniker brukar klassas som alternativmedicin men det är samtidigt belagt i många vetenskapliga studier att masserande kan ge välbefinnande och även vara hälsobefrämjande. Olika typer av massage förekommer därför även inom den etablerade sjukvården idag. En av de mest påtagliga effekterna är att blodcirkulationen i de delar av kroppen som masseras ökar. Ökad blodcirkulation innebär snabbare återhämtning i samband med skada och stor ansträngning. Även rörelseförmågan kan förbättras i masserade muskler och det är en effekt som kan förebygga skador. Många elitidrottare är väl medvetna om detta och låter sig behandlas regelbundet.

Effekten av en massagebehandling begränsar sig inte till den del av kroppen som masseras. Beröring påverkar hjärnans hormonsystem och de flesta upplever en positiv mental effekt av massage. Faktum är att beröring är otroligt viktigt för oss människor och massagebehandlingar kan betyda mycket för livskvalitén. Behandlingarna påverkar det centrala nervsystemet som styr många av kroppens funktioner och reaktioner. Enligt många teorier finns det en koppling mellan mentala spänningar samt smärta och stelhet i kroppen. En massagebehandling kan därför, menar många, ha en positiv effekt på trauman och vid andra psykiska problem.

Olika typer av massage

Om du vill ge dig själv eller någon annan en massagebehandling så kan du välja mellan många olika tekniker. Bindvävsmassage bygger på teorin att man genom att dra i huden och bearbeta bindväven kan påverka kroppens organ och olika sjukdomstillstånd på ett medvetet sätt. Det som, även internationellt, brukar kallas svensk massage är knådande av muskler som framförallt handlar om att öka blodcirkulationen. Taktil stimulering är en mycket varsam metod som kan passa människor som har för ont för mer hårdhänt behandling. Vid taktil beröring är det framförallt en positiv hormonell påverkan som man är ute efter.

Massagetekniker finns i de flesta kulturer och flera, för oss svenskar, lite mer exotiska metoder har blivit väldigt vanliga. Akupressur kan sägas vara massagens motsvarighet till akupunktur. Det kan vara mycket effektivt för smärtlindring. Massage är också en behandlingsmetod inom den indiska läkekonsten ayurveda. Oljor och örter är vanligt vid ayurvedisk massagebehandling. En metod som många kommit i kontakt med är thaimassage. Det är en metod där massören använder både fötter och händer och det handlar ofta om kraftiga tag som kan göra lite ont under själva behandlingen.

Massage är på frammarsch

Utbudet av olika massagebehandlingar har aldrig varit större än det är idag. Massagens popularitet innebär också att det forskas mycket på området och att nya tekniker utvecklas. Vi vet idag mycket om beröringens betydelse och om du aldrig har unnat dig en professionell massage kan det vara en god idé att prova. Prova dig fram för att ta reda på vilken av alla metoder som är bäst för dig. Välmående handlar om olika saker för olika personer och tränade massörer kan hjälpa dig med allt från stelhet i specifika muskler till varaktigt mentalt välbefinnande.